Fakta om aktiv dødshjælp og hjælp til selvmord.

 

 

Holland:

 

Aktiv dødshjælp blev gjort lovlig i 2001.

 

I 2010 blev ydet aktiv dødshjælp til 273 mennesker, som ikke selv havde bedt om det (1).

 

Antal tilfælde af aktiv dødshjælp steget fra 1800 årligt i 2002 til 6585 i 2017, hvilket svarer til 4 % af alle dødsfald. Antal tilfælde p. g. a. demens steget fra 1 i 2002 til 141 i 2016. Antallet af psykiatriske patienter steget fra 2 tilfælde i 2002 til 60 tilfælde i 2016. I 2016 fik 244 mennesker dødshjælp p. g. a. ”fremskreden alder” (2).

 

Den hollandske professor i etik Theo Boer var fra 2005 til 2014 medlem af en de komiteer, der efterfølgende skal godkende den udførte aktive dødshjælp. Han var tidligere tilhænger af aktiv dødshjælp, men siger nu: ”We were wrong - terribly wrong” eller på dansk: ”Vi tog fejl - forfærdelig fejl”.

 

Theo Boer oplyser, at der i perioden fra 2002 til 2015 er sket følgende udvikling i aktiv dødshjælp i Holland:

  1. Antallet af personer uden cancer steget fra 5 % til 25 %.
  2. Gradvis skift i argumenterne fra at gøre det gode/medlidenhed/medfølelse til autonomi/selvbestemmelse.
  3. Ensomhed involveret i 10 % af tilfældene.
  4. Bekymring for at være en byrde for familien i 15 % af tilfældene.

 

Theo Boer advarer om, at hvis aktiv dødshjælp lovliggøres i Danmark, så vil fortalerne herfor kunne tage det som en begyndelse til at udvide områderne for, hvornår det skal være tilladt, sådan som det allerede er sket i Holland (3).

 

En undersøgelse blandt hollandske praktiserende læger og læger med ekspertise i ældrepleje viser, at omkring 18 % af lægerne vil være villige til at give aktiv dødshjælp til personer, som ikke er livstruende syge, men lider af tidlig demens, psykiske sygdomme eller blot er trætte af livet (3A).

 

Ifølge den hollandske lægeorganisation KNMG føler 70 % af de hollandske læger sig under pres for at gennemføre dødshjælp, og mange oplever, at dødshjælp i stigende grad betragtes som en patientrettighed (3B).

 

Den hollandske læge Jenne Wielenga, der tilbyder dødshjælp til patienter, der er blevet afvist af deres egen læge, og som selv har givet dødshjælp til 15 personer, udtaler: ”Jeg betragter aktiv dødshjælp som et helt almindeligt tilbud til døende mennesker med ønsket om at dø” (3C). 

 

I 24 % af de tilfælde, hvor hollandske psykiatriske patienter fik dødshjælp i perioden 2011 - 2014, var lægerne uenige i spørgsmålet om, hvorvidt patienten var kompetent til at træffe sin beslutning, eller om behandlingsmulighederne var udtømte (3D).

 

Hollands sundheds- og justitsminister foreslår oktober 2016, at også raske ældre, der er ”mætte af dage” skal kunne få aktiv dødshjælp (3E).

 

Hollandsk læge gav dødshjælp til kvinde selvom hun strittede imod. The Regional Euthanasia Review Committees, der retrospektivt vurderer sagerne om dødshjælp i Holland, var uenig i lægens udsagn om, at patienten var inkompetent og hendes udsagn irrelevant. Faktisk vidnede lægen om, at hun også ville have fortsat, selvom patienten i situationen klart havde sagt, at hun ikke ønskede at dø (3F).

 

Hollandsk praktiserende læge og konsulent i spørgsmål om dødshjælp Marianne Dees vænner sig aldrig til det og siger: ”Jeg føler, at jeg dræber et menneske. Jeg blokerer mine følelser. Det er den eneste måde at gøre det på, for hvis jeg tillod mig selv at føle, ville jeg føle, at jeg begik mord.” (3G).

 

 

Belgien:

 

Aktiv dødshjælp blev gjort lovlig i 2002.

 

Februar 2014 blev aktiv dødshjælp til børn og demente tilladt.

 

Antal tilfælde er steget fra 235 i 2003 til 1807 i 2013.

 

I 2011 blev der i pressen omtalt et tilfælde, hvor er terminal kræftsyg patient fik aktiv dødshjælp. Da hans kone ville blive ked af det, når han døde, fik hun også aktiv dødshjælp samme dag som manden.

 

I praksis kan man få aktiv dødshjælp, hvis bare man er træt af livet uden i øvrigt af fejle noget (4).

 

1 ud af 60, som fik aktiv dødshjælp i Belgien, havde ikke selv bedt om det. 2/3 af disse var på sygehus og led ikke af en terminal sygdom som cancer (4A).

 

Belgisk kvinde, som har været godkendt til aktiv dødshjælp i 8 år, vinder olympisk medalje (4B).

 

 

Schweiz:

 

Hjælp til selvmord (assisteret selvmord) er tilladt på grund af et hul i lovgivningen, der gør det muligt for læger at udskrive dødbringende medikamenter, som patienten selv kan tage. Der er ikke nogen lov mod eget assisteret selvmord.

 

Et stigende antal udlændige tager til Schweiz for at få hjælp til selvmord; men der er dog stadig kun meddelelser om ganske få danskere. (Formentlig næppe mere end fem i alt).

 

En undersøgelse fra Journal of Medical Ethics i august 2014 viste, at ikke-dødelige tilstande som psykisk sygdom, gigtsygdom og demens var årsagen til op mod halvdelen af de mere end 600 udførte tilfælde af hjælp til selvmord hos Dignitas, som er den ene af de to organisationer, der udfører denne handling i Schweiz (5).

 

I Vaudkantonen blev det i juni 2012 vedtaget, at plejehjem kun kan få økonomisk støtte, hvis de tillader hjælp til selvmord på institutionen.

 

 

USA:

 

Hjælp til selvmord er indført i flg. stater: Oregon, Washington, Montana, Vermont og New Mexico.

 

I Washington er antallet steget fra 65 i 2009 til 173 i 2013.

61 % af dem, der i 2013 fik hjælp til selvmord begrundede det blandt andet med ønsket om ikke at være en byrde for familie, venner eller plejepersonale. 13 % begrundede det blandt andet med økonomien (6).

 

I Oregon er antallet steget fra 24 i 1998 til 122 i 2013.

49 % af dem, der i 2013 fik hjælp til selvmord begrundede det blandt andet med ønsket om ikke at være en byrde for familie, venner eller plejepersonale. 6 % begrundede det blandt andet med økonomien (7).

 

Storbritannien:

 

En undersøgelse viser, at hver 10. brite mener, at svage ældre, der ligger samfundet til last, skal tilbydes aktiv dødshjælp (8).

 

Canada:

 

Marts 2016 vedtager højesteret en lov, som giver borgerne ret til at kræve dødshjælp, hvis de lider af en sygdom, som påfører en ubodelig lidelse. Sygdommen behøver ikke at være livstruende, og psykisk sygdom medregnes. De læger, der ikke selv vil udføre dødshjælp, pålægges at henvise til en læge, som er villig til det (”effektiv viderehenvisning”). Alle offentligt finansierede sygehuse i landet skal tilbyde dødshjælp (9).

 

 

 

Referencer:

 

(1): The Lanzet: Prof Bregje D Onwuteaka-Philipsen PhD, Arianne Brinkman-Stoppelenburg MSc, Corine Penning PhD, Gwen JF de Jong-Krul MSc, Prof Johannes JM van Delden PhD, Agnes van der Heide PhD: Trends in end-of-life practices before and after the enactment of the euthanasia law in the Netherlands from 1990 to 2010: a repeated cross-sectional survey. Pages 908 – 915, 8 September 2012.

 

(2): http://alexschadenberg.blogspot.dk/2017/04/netherlands-2016-euthanasia-deaths.html?utm_source=Euthanasia+Prevention+Coalition+Newsletter&utm_campaign=6e2bc0ec23-EMAIL_CAMPAIGN_2017_04_18&utm_medium=email&utm_term=0_105a5cdd2d-6e2bc0ec23-158344601.

 

(3): Personlig meddelelse fra Theo Boer.

 

(3A): http://www.etik.dk/udland/hollandske-laeger-rykker-graensen-aktiv-doedshjaelp.

 

(3B): http://www.etik.dk/udland/flere-og-flere-hollaendere-faar-aktiv-doedshjaelp.

 

(3C): http://ugeskriftet.dk/nyhed/aktiv-doedshjaelp-er-blevet-hverdag-i-holland.

 

(3D): http://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/doedshjaelp-til-psykisk-syge-er-en-glidebane-i-holland.

 

(3E): http://www.kristeligt-dagblad.dk/udland/hollands-regering-vil-goere-aktiv-doedshjaelp-mulig-raske-aeldre.

 

(3F): http://nyheder.tv2.dk/udland/2017-02-08-hollandsk-kvinde-fik-aktiv-doedshjaelp-selvom-hun-strittede-imod.

 

(3G). https://www.kristeligt-dagblad.dk/udland/eutanasi-laege-jeg-foeler-jeg-draeber-et-menneske.

 

(4): Personlig meddelelse fra Reverend Bert Vanderhaegen, Ghent University Hospital.  

 

(4A): http://www.dailymail.co.uk/news/article-3120835/Belgian-GPs-killing-patients-not-asked-die-Report-says-thousands-killed-despite-not-asking-doctor.html.

 

(4B): http://sport.tv2.dk/2016-08-05-guldfavorit-fra-belgien-forbereder-sin-egen-doed.

 

(5): http://www.etik.dk/danmark/ikke-uhelbredeligt-syge-faar-ogsaa-hjaelp-til-doe

 

(6): http://www.doh.wa.gov/portals/1/Documents/Pubs/422-109-DeathWithDignityAct2013.pdf

(Tabel 2, side 7).

 

(7): http://public.health.oregon.gov/ProviderPartnerResources/EvaluationResearch/DeathwithDignityAct/Documents/year16.pdf (Tabel 1, side 6).

 

(8): http://www.etik.dk/danmark/2014-11-14/dansk-bekymring-de-%C3%A6ldre-hver-10.-brite-synes-de-b%C3%B8r-v%C3%A6lge-aktiv-d%C3%B8dshj%C3%A6lp.  

 

(9): http://www.kristeligt-dagblad.dk/udland/retten-til-doedshjaelp-og-pligten-til-udfoerelse.-canada-indfoerer-doedshjaelp-og-landets

 

Opdateret af Hans Holmsgaard 11. marts 2018.

 

 

 

   

Kommentarer

08.03.2017 13:43

Bent Aalbæk-Nielsen

Må jeg foreslå et besøg på Ældre-bloggen (www.aeldrebloggen.dk) hvor bl.a. denne hjemmeside er nævnt og kommenteret.
Med venlig hilsen
Bent Aalbæk-Nielsen
Redaktør af Ældre-bloggen

11.03.2017 19:45

Hans Holmsgaard

Kære Bent Aalbæk-Nielsen.
Mange tak for dit link.
Venlig hilsen
Hans Holmsgaard